Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, yasalar çerçevesinde:

Birlikte yönetme anlayışıyla,

Liderlerin etkin katılım ve önderliğiyle,

Teknolojiden yararlanarak,

İşbirlikleriyle,

Tarafların gereksinimlerine bağlı eğitim etkinlikleriyle,

Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak,

Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek,

Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek,

Performans değerlendirme sistemini kurarak,

İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle,

İş birliği ve güven ortamını oluşturarak tarafların memnuniyetini sağlamaktır.

 

Amacımız

Öğrencileri;

 • Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak,
 • Yeterli olamadıkları derslerden yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek,
 • Belli alanlarda ilerlemek amacıyla araştırma ve inceleme yapmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere gerekli olanak ve ortamı sağlamak, bu gibi öğrencileri belirlemek ve yönlendirmektir.
Değerlerimiz
 • Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz.
 • Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 • Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 • Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 • Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür.
 • Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 • Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
 • İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
 • Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 • İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
 • Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 • Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.
 • Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.
 • Zamanın değerine inanırız.
 • Çevreye karşı duyarlıyız.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izler, kullanılmasına önem veririz.
 • Geleceği bu günde yaşarız.
 • Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz.
 • Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.
Call Now ButtonHemen Arayın