Sevgili öğrenciler MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 2015-2016 Öğretim Yılı’ndan bugüne kadar yayımlanan Kazanım Kavrama Testleri, Değerlendirme Sınavları 2017-2018 Öğretim Yılı’nda da kullanılmak üzere öğrenci, veli ve eğitimcilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Bildiğiniz gibi üniversiteye giriş sınavlarında okul müfredatlarına bağlı kalınarak sorular hazırlanmaktadır. 2018’de uygulanacak olan 1. Oturum TYT Sınavında da 9. ve 10. Sınıf konuları, 2. Oturum AYT’de ise 11. ve 12. Sınıf konularından sorular sorulacağı aşikardır. Bu yüzden çalışmalarınızda bu testlerden yararlanmanız için testleri sizin için derledik. Sınavlarda hepinize başarılar.

MEB 2018 TYT DENEME SINAVI-3
MEB 2018 AYT DENEME SINAVI-3
MEB 2018 YABANCI DİL SINAVI-3

MEB 2018 TYT DENEME SINAVI-2
MEB 2018 AYT DENEME SINAVI-2
MEB 2018 YABANCI DİL SINAVI-2

MEB 2018 TYT DENEME SINAVI-1
MEB 2018 AYT DENEME SINAVI-1
MEB 2018 YABANCI DİL SINAVI-1

MEB 12. SINIF DENEME SINAVI-1
2. Oturum AYT için Öneriyoruz
MEB 11. SINIF DENEME SINAVI-1
2. Oturum AYT  için öneriyoruz.

 12+ / MEZUN KAZANIM TESTLERİ (TYT-AYT)

MATEMATİK (A- SAYISAL YETERLİLİK) 1-10
Kümeler, Sayılar, Basamak Kavramı, Bölme Bölünebilme, EBOK -EKOK

MATEMATİK (A- SAYISAL YETERLİLİK) 11-20
Rasyonel Sayılar, Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Oran – Orantı

MATEMATİK B KAZANIM TESTLERİ 1-11
Kümeler, Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Oran ve Orantı, Fonksiyonlar, Üçgende Açılar, Üçgende Eşlik ve Benzerlik, Üçgenin Yardımcı Elemanları, Dik Üçgen ve Trigonometri, Üçgende Alan

MATEMATİK B KAZANIM TESTLERİ 12-22
Vektörler (Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler), Sayma, Olasılık, Fonksiyonlarda İşlemler ve Uygulamalar, Analitik Geometri (Doğrunun Analitik İncelenmesi), Dörtgenler, Özel Dörtgenler, Çokgenler 

MATEMATİK B KAZANIM TESTLERİ 23-35
İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri (Paraboller), Polinomlar, Çember ve Daire, Geometrik Cisimler, Mantık, Modüler Aritmetik

TÜRKÇE (A-SÖZEL YETERLİLİK) 1-13
Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam

TÜRKÇE (A-SÖZEL YETERLİLİK) 14-24
Paragrafta Anlatım Biçimleri – Düşünceyi Geliştirme Yolları , Paragrafta Yapı, Paragrafta Ana Düşünce – Tema – Konu

TÜRKÇE (A-SÖZEL YETERLİLİK) 25-32
Paragrafta Yardımcı Düşünce, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI B KAZANIM TESTLERİ 1-7
Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI B KAZANIM TESTLERİ 8-15
Paragrafta Anlatım, Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Paragrafta Yapı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI B KAZANIM TESTLERİ 16-24
Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözcükte Yapı, Ad soylu Sözcükler, Fiil, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları

FİZİK B KAZANIM TESTLERİ 1-11
Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikleri, Isı ve Sıcaklık, Basınç, Kaldırma Kuvveti, Elektrik, Manyetizma

FİZİK B KAZANIM TESTLERİ 12-20
Dalgalar, Aydınlanma-Gölge, Küresel Aynalar, Kırılma-Renk, Prizma-Mercekler

FİZİK B KAZANIM TESTLERİ 21-31
Vektörler, Bağıl Hareket, Newton’un Hareket Yasaları, İki Boyutta Hareket, Enerji ve Hareket, İtme ve Momentum

Call Now ButtonHemen Arayın