hero-img-background-22.svg
hero-img-background-11.svg

2023-2024

Mezunlarımız

2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılı 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerimizi Mezun ettik

Yolunuz açık Başarılarınız daim olsun.

öğretmen

Genç, Dinamik ve Çağdaş

ÖĞRETMEN KADROSU

Alanında uzman, birikimini çağdaş eğitim yaklaşımıyla öğrenciye aktaran, Atatürkçü aydınlık, gelecekte kendisi ve ülkesi için karar alabilme becerisine sahip nesiller yetiştirmeyi amaç edinen bir öğretmen kadromuz var.

Sürekli

YABANCI DİL PROGRAMI

Bi­l­im'de öğrencilerimize ana yabancı dil İngilizcenin yanında seçmeli birden fazla seçenek sunuyoruz. Öğrencilerimiz İngilizce seviyelerini geliştirirken aynı zamanda bir diğer yabancı dilin de temellerini atıyoruz.

Yabancı dil eğitiminde gerekli olan dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) temel alan bir model uyguluyoruz.

etüt

Ders Sonrası

ETÜT ve TAKVİYE PROGRAMI

Bi­l­im Kolej­inde öğrenci­leri­mi­z gün ­içeri­s­inde aldıkları dersleri­n yanı sıra, okul bi­ti­mi­nde soru çözümü­ ve özel etütlere kalabi­lmekte, öğretmenleri­yle genel tekrar yapabi­lmektedi­r. Ödev ki­tapları, soru çözümleri­ ve konu anlatımlı bi­reysel ya da grup etütleri­ onları bi­r adım öne geçirmektedi­r.

ETKİN VE YOĞUN

REHBERLİK SERVİSİ

rehberlik~1

Her öğrencinin birbirinden  farklı olduğu,  her bireyin özel  olduğu günümüz öğrenci  kuşağında  her öğrenciyle özel olarak ilgilenmek  gerekmektedir. Okulumuzda rehberlik servisi,  öğrencilerimizle birebir iletişim hâlinde olarak onların  her türlü sıkıntısıyla yakından  ilgilenmektedir. Velilerimiz, rehberlik servisimize diledikleri zaman  ulaşabilmekte, öğrencilerinin gelişim dökümlerini istedikleri zaman temin  edebilmektedir. Bu sayede, öğrencinin okulla olan bağı kuvvetlendirilmekte ve velilerimiz de eğitim anlayışımızın bir parçası hâline getirilmektedir.

SPOR MÜZİK RESİM

.

spor
MÜZİK
RESİM1