Eğitim Anlayışımız

Okulumuz, günümüz sınav sisteminin gerektirdiği bilgi ve birikime sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bilim Koleji, yorum gücü yüksek algısı açık öğrencilerin geleceğin ideali olduğunun bilincinde olarak eğitim anlayışını özgün bir modelle yeniden biçimlendirmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçlarının yeniden yapılandırıldığı, özel olarak değerlendirildiği eğitim anlayışı kavrama gücü yüksek bireyler yetiştirmeye olanak sağlamaktadır. Merkezi sınavlarda bugüne kadar Bilim Eğitim Kurumu olarak kazanılan başa-rının devamlılığı da bu özel yapılanma aracılığıyla sağlanmaktadır.

Misyon ve Vizyonumuz

Çocuklarımızı sorumluluk sahibi, özgür ve mantıklı düşünebilen, duyarlı, kendi kararlarını verebilen, hayatı planlayabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrenmeyi davranış hâline getirmiş, yaratıcı düşünme becerisiyle, karşılaşacağı bireysel toplumsal sorunlara çözüm üretebilen, ulusal ve evrensel değerlere sahip, barışçıl, insan haklarına saygılı çok yönlü öğrenciler
yetiştirmek görevimizdir.

Hedeflerimiz

Geleceğin özgün ve çok yönlü düşünme becerisi kazanabilmiş iyi insanlarını yetiştirmek Bilim Eğitim Kurumlarının asıl hedefidir. Bu hedefte, öğrencilerin her birinin bir diğerinden farklı olduğu gerçeğini göz ardı etmeden ilerlemekteyiz. Her öğrenci için özgün öğrenme modelleri geliştirmekte ve onları Türkiye’nin en nitelikli insanları olarak yetiştirmekteyiz. Eğitimin her kademesinde Bilim Kolejinin gücüyle ve aydınlığıyla öğrenci yetiştirebilmek için verdiğimiz mücadelede en büyük hedefimiz çocuklarımızın ülkemizin geleceğine katkı sağlamalarıdır.